خدمات تجهیزات پزشکی

سرب کوبی و اماده سازی اتاق رادیولوژی

دوزی متری و اخذ مجوز واحد تصویربرداری

سرویس و خدمات دستگاه سنگ شکن (ESWL)

نصب و راه اندازی تجهیزات رادیولوژی

سرویس و نگهداری دوره ای (PM) تجهیزات رادیولوژی

انجام خدمات کنترل کیفی (QC) و ارائه گزارش کنترل کیفی

تهیه قطعات تجهیزات رادیوگرافی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید